Mozell celebrates 21st birthday

Happy 21st birthday to alternate captain #6 Dexton Mozell

#DVT#ajhl#thunderbirthday
#happybirthdaydex