Happy 18th Birthday Aiden Kruhlak

Celebrating his 18 birthday today is Thunder tendy #35 Aiden Kruhlak.
#DVT#AJHL#Thunderbirthday